snelmenu: hoofdmenu | zijmenu | content | zoek
Logo Teamonderwijs Op Maat
Home > Actueel > Agenda > Conferentie: De rijke leeromgeving, onderwijs anders organiseren
Conferentie: De rijke leeromgeving, onderwijs anders organiseren
Print deze pagina

datum: 20-02-2008
locatie: Abe Lenstra stadion Heerenveen

Eigentijds onderwijs, onderwijs op maat in een rijke leeromgeving met een gemotiveerd en geïnspireerd team. Natuurlijk dat willen we allemaal, maar hoe dan?

De scholen van het “Noordelijk Kenniscentrum TOM: onderwijs anders!” bieden ideeën, voorbeelden, ondersteuning en stimulansen om hieraan invulling te geven.
Daarom zijn er vele workshops waarin deze scholen vanuit de praktijk vertellen over de pareltjes uit hun school. Ook is er ruimte om in gesprek met elkaar te gaan over de “ja-maars…”

Naast de workshops vertelt Marco Bastmeijer op zeer inspirerende wijze over MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE. Hoe je verschillen tussen kinderen en leerkrachten niet langer als lastig hoeft te ervaren, maar verschillen juist kunt benutten en talenten van kinderen kunt inzetten. En over: hoe kan dit leiden tot een grotere betrokkenheid, motivatie en een hoger leerrendement.

De workshops:
1. Meervoudige intelligentie tijdens de talentenmiddagen door CBS de Hoeksteen uit Heerenveen.
Groepsoverstijgend bezoeken groepjes leerlingen de talentenmiddagen. In zeven weken staan in één thema 8 talenten (intelligenties) centraal. Ieder talent heeft een eigen werkopdracht die past binnen het thema. Kinderen gaan die opdrachten doen die aansluiten bij hun eigen talent/intelligentie

2. Het werken met de methode Topondernemers in de groepen 3 t/m 8 (geïntegreerd zaakvak onderwijs) door CBS De Arke uit Wirdum.

3. werken met leervragen van kinderen via het SMART-boekje door CBS het Kompas uit Heerenveen.
Waar wil je aan gaan werken? Wat is je probleem of waar ben je nieuwsgierig naar? Hoe ga je het doen en wanneer is je doel bereikt?

4. Interviews met kinderen door CBS de Burcht uit Heerenveen
Wie heb ik in mijn groep?
In de zoektocht om onderwijs te verbeteren zijn we binnen de Burcht in het vorige schooljaar gestart met gesprekjes met kinderen. Wat levert dat een schat aan informatie op! Leerkrachten reageerden enthousiast nadat ze erachter kwamen dat ze heel veel
Handvaten om tot gesprek te komen zijn het kinderkwaliteitenspel en het MI-spel.

5. Een weektaak, en dan? Door Gearwurkingsskoalle Dûbelspan uit Boazum
Voor onze school heeft het werken met een weektaak een wezenlijke verandering in de organisatie tot gevolg gehad. In deze workshop vertellen wij over onze positieve en negatieve ervaringen, de winst en de valkuilen; hoe deze ervaringen leiden tot nieuwe ontwikkelingen en waarom we niet meer anders willen.

6 Ons onderwerp: Moment voor Talent door CBS de Wijngaard
Maandelijks worden er op c.b.s. de Wijngaard workshops gegeven die door leerlingen uit de bovenbouw “gegeven” worden.
Deze liggen dicht bij hun eigen talenten. De ronde die we nu gestart zijn bevatten workshops: Masseren, Scouting, Alles over Siervogels,Dieptetekenen, schilderen,dansen,dram.
Voor de start wordt er een presentatie gegeven aan alle leerlingen van de school, die vervolgens mogen kiezen.
Wij hopen hiermee het zelfvertrouwen van onze leerlingen te vergroten.

7 Groepsoverstijgend rekenen door o.b.s. De Riemsloot te Appelscha.
Het rekenonderwijs op onze school vindt groepsoverstijgend plaats.
De groepen zijn ingedeeld in drie niveaus naar instructiebehoefte.
De leerkracht heeft meer tijd voor een verlengde instructie aan de groep leerlingen, die dat nodig heeft. De overige leerlingen werken zelfstandig in een tafelgroep met hun “dobbelsteen”.
Leerlingen uit hogere groepen helpen de leerlingen op weg, wanneer ze niet verder kunnen(coöperatief leren).
Alle ruimten worden optimaal gebruikt om zo de groepen kleiner te maken.
Veel kinderen gaan op een vast moment naar een andere leerkracht.
Naast de leerkrachten worden ook stagiairs en onderwijsassistenten ingezet.
Daardoor hebben we meer handen in de klas.
Thans zijn we bezig met de verfijning van dit model.

8. Werkwinkel: Werken met leervragen in de zaakvakken (bovenbouw) door de Albertine Agnesschool uit Leeuwarden
Als Open TOM school zijn op de Albertine Agnesschool een aantal onderwijskundige zaken in ontwikkeling die recht doen aan verschillen tussen kinderen. TOM staat voor onderwijs anders. Eén van de veranderingen heeft te maken met een specifieke aanpak van wereldoriëntatie. Naast het werken uit een methode voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 een aantal keren per week met hun eigen werkstuk bezig. Uitgangspunt daarbij zijn de leervragen van de kinderen. We zijn ons bewust dat niet alle kinderen even nieuwsgierig zijn. Dit is overigens wel een voorwaarde. We proberen uit te gaan van het nieuwsgierige kind. Daarover worden in de verschillende groepen afspraken gemaakt. We gebruiken daarvoor een stappenplan. Deze is ons aangereikt door Jan Kuipers en Theo Oosterveld van het Cedin. De hoofdmoot hierbij is: Hoe kweek je nieuwsgierige kinderen.

9. Werken met thema's en actief leren, door de Otto Clantskoalle Boksum.
De kinderen zelf de informatie over een wereldoriënterend onderwerp laten zoeken?
Hoe doen wij dat in de praktijk?

10. Werken met planborden, door Op ‘e Hichte uit Scharnegoutum
Bij ons op school leren de kinderen, al vanaf de eerste schooldag, met een planbord te werken.
Dit werkt voor kinderen en leerkrachten heel plezierig………
Natuurlijk moet je deze werk- organisatievorm verder uitbreiden in de daarop volgende groepen.
In groep 8 resulteert dit dan ook in een weekplan / weektaak met heel veel differentiatiemogelijkheden.
Dit weekplan maken wij m.b.v. een speciaal voor onze school gemaakt computerprogramma.
Nieuwsgierig geworden? Wij delen onze kennis,ervaring en mogelijkheden graag!

11. TOM-school…? Onderwijs Anders? Waarom? Help! Door CBS de Akker uit Heerenveen
TeamOnderwijs op Maat; wat houdt dat nou in dan; moeten we weer van alles/ Waarom TOM en hoe doe ik dat?
We nemen u mee in de ontwikkeling van CBS de Akker in de afgelopen 2 jaren. Wat deden we en wat doen we nu?
Ervaar de werkbaarheid van.. TOM en organiseer uw ‘Onderwijs Anders’.

12. Taakspel. , door CBS de Roerganger uit Heerenveen.
Op onze school wordt dagelijks Taakspel gespeeld, een spelvorm waarmee taakgericht gedrag wordt bevorderd en grensoverschrijdend gedrag wordt verminderd of uitgedoofd. Taakspel is gericht op een positieve benadering van gewenst gedrag. Het pedagogisch klimaat verandert hierdoor in de positieve zin! Taakspel wordt gespeeld in alle groepen.

Voor informatie kunt u altijd bellen met:
Theo Oosterveld, schoolbegeleider Cedin:
Ank Verhoeff, VCOHeerenveen: 0513-627022